knjiga-srceNa mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni oblika nekih reči suglasnici c, z i s. To se dešava ispred vokala i. Navedena glasovna promena naziva se sibilarizacija. Ona se lepo vidi u množini imenica muškog roda:

đak – đaci,

junak – junaci,

prvak – prvaci,

metak – meci,

predak – preci,

podvig – podvizi,

krčag – krčazi,

bubreg – bubrezi,

Čeh – Česi,

orah – orasi,

greh – gresi.

Takođe, sibilarizaciju zapažamo i u dativu i lokativu jednine imenica koje se završavaju na -a:

ruka – ruci,

muka – muci,

sloga – slozi,

briga – brizi.

Sibilarizacija nije izvršena kod imenica sa suglasničkim grupama

tk, ck, čk, ćk i zg:

motka – motki,

patka – patki,

recka – recki,

ručka – ručki,

zvečka – zvečki,

voćka – voćki,

srećka – srećki,

praćka – praćki,

mazga – mazgi,

tezga – tezgi.

Kod mnogih imenica dopuštena su dva oblika u dativu i lokativu jednine: unuki i unuci, slugi i sluzi, maski i masci, freski i fresci, bitki i bici, pripovetki i pripoveci.

Imenice od milja (hipokoristici) često se završavaju na -ka: baba – baka, sestra – seka, zec – zeka, kokoška – koka. Kod njih nije izvršena

sibilarizacija:

baka – baki,

seka – seki,

zeka – zeki,

koka – koki.

Rezultata sibilarizacije nema ni kod imenica koje znače ženska lica:

seljanka – seljanki,

crnka – crnki,

lepojka – lepojki.

Tipične greške!

Sibilarizacija se ne vrši u vlastitim imenima: Luki, Branki, Anki, Srbijanki, Valjevki i sl. U govoru se, međutim, mogu čuti i pogrešni oblici, na primer: Rekao sam Luci da dođe.

U pisanju su česti i nepravilni oblici: bitci, pripovetci. U njima uvek dolazi do gubljenja suglasnika, pa ove imenice, već smo rekli, glase: bici, pripoveci.

1+
Sibilarizacijahttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjiga-srce.jpghttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjiga-srce-200x183.jpgCharolijaGlasovne promeneNa mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni oblika nekih reči suglasnici c, z i s. To se dešava ispred vokala i. Navedena glasovna promena naziva se sibilarizacija. Ona se lepo vidi u množini imenica muškog roda: đak – đaci, junak – junaci, prvak – prvaci, metak – meci, predak...Don't give up!

Comments

comments