knjige1

Na mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni i građenju nekih reči prednjonepčani suglasnici č, ž i š. To se dešava ispred vokala i i e. Navedena glasovna promena naziva se palatalizacija.

Njeni rezultati jasno se vide u vokativu jednine:

pesnik – pesniče,

drug – druže,

duh – duše.

Nominativ množine imenica oko i uho takođe potvrđuje palatalizaciju:

oko – oči,

uho – uši.

Rezultati palatalizacije uočavaju se i u glagolskim oblicima:

pekoh – pečem,

vukoh – vučem,

sekoh – sečem.

Palatalizaciju prepoznajemo i u građenju novih reči dodavanjem nastavaka (sufiksa):

vuk + ica > vučica,

(ruka) – ruk + ica > ručica,

(majka) – majk + in > majčin,

(noga) – nog + ica > nožica,

kovčeg + ić > kovčežić,

drug + ina > družina,

tuga – rastužiti,

dug – dužiti,

prah – prašiti,

prah – prašina,

tih – tišina.

Osim ispred samoglasnika (vokala) i i e, rezultati palatalizacije su vidljivi i ispred nepostojanog a:

zrak + ak > zračak – zračka (genitiv), zračku (dativ);

mrak + an > mračan – mračna (ž. rod), mračno (s. rod);

dug + an > dužan – dužna (ž. rod), dužno (s. rod);

dah + ak > dašak – daška (genitiv), dašku (dativ).

Tamo gde se na mestu glasova c i z nalaze suglasnici č i ž, takođe se uočavaju rezultati palatalizacije:

mesec – meseče, mesečev, mesečina,

stric – striče, stričev, stričevina,

zec – zečić, zečetina,

klicati – kličem,

micati – mičem,

knez – kneže, knežev, kneževina,

vitez – viteže, vitežev.

TIPIČNA GREŠKA!

Palatalizacija je izvršena i u muškim i ženskim vlastitim imenima koja se završavaju na –ica:

Novica – Novičin,

Dragica – Dragičin.

Isto važi i za zajedničke imenice:

kraljica – kraljičin,

carica – caričin,

kuvarica – kuvaričin.

U govoru se, međutim, često čuju nepravilni oblici bez palatalizacije:

Novicin, Dragicin, kraljicin i sl.

S druge strane, palatalizacija nije izvršena u prisvojnim pridevima dobijenim od vlastitih imena koja se završavaju na –ka:

Branka – Brankin,

Anka – Ankin,

Jovanka – Jovankin.

2+
Palatalizacijahttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjige1.jpghttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjige1-200x177.jpgCharolijaGlasovne promenenepostojano a,palatalizacija,prednjonepčani suglasnik,zadnjonepčani suglasnikNa mestu zadnjonepčanih suglasnika k, g i h nalaze se u promeni i građenju nekih reči prednjonepčani suglasnici č, ž i š. To se dešava ispred vokala i i e. Navedena glasovna promena naziva se palatalizacija. Njeni rezultati jasno se vide u vokativu jednine: pesnik – pesniče, drug – druže, duh – duše. Nominativ...Don't give up!

Comments

comments