knjige-krugDo jotovanja je dolazilo kada se odmah iza suglasnika z, s, d, t, l, n, b, p, m, v, k, g i h nalazio suglasnik j. Tada su se na mestu navedenih glasova dobijali novi glasovi ili nove grupe glasova:

z   s   d   t   l   n   b   p   m   v   k   g   h

ž   š   đ   ć  lj  nj  blj plj mlj vlj  č   ž    š

Jotovanje je izvršeno u komparativu prideva sa nastavkom –ji:

brz – brži,

visok – viši,

bled – bleđi,

krut – krući,

beo (bela) – belji,

crn – crnji,

glup – gluplji,

jak – jači,

drag – draži,

tih – tiši.

Tipična greška!

U komparativu pojedinih prideva često se čuju nepravilni oblici. Tako komparativ prideva strog ne glasi strožiji nego stroži, a komparativ prideva visok ne glasi ni visočiji ni višlji, već samo viši!

Primeri za izvršeno jotovanje nalaze se i u sledećim oblicima glagola i imenica:

  1. a) prezentu: rezati – režem, pisati – pišem, hramati – hramljem;
  2. b) trpnom pridevu: uraditi – urađen, kupiti – kupljen, slaviti – slavljen;
  3. v) imperfektu: raditi – rađah, nositi – nošah, brinuti – brinjah;
  4. g) instrumentalu jednine imenica ženskog roda: radost – radošću, kap – kaplju, krv – krvlju.

Kada je reč o tvorbi reči, jotovanje se zapaža kod:

  1. a) zbirnih imenica: trn – trnje, list – lišće, grozd – grožđe;
  2. b) prideva: tele (teleta) – teleći, pile (pileta) – pileći, govedo – goveđi;
  3. v) nesvršenih glagola: izraditi – izrađivati, prehraniti – prehranjivati, povisiti – povišavati.

U ijekavskom izgovoru srpskog jezika pravilni su oblici sa izvršenim jotovanjem suglasnika lj i nj:

ljeto, ljetovati, bilježiti, bilježnica,

ljepota, nježan, njegovati, snježan, Snježana.

Kod drugih suglasnika jotovanje se ne vrši: djevojka, djed, djeca, vidjeti, medvjed, tjerati, sjekira,

izjesti, izjelica itd.

PRAVOPIS

I u govoru i u pisanju treba upotrebljavati reči stranog porekla bez izvršenog jotovanja: i n j e k c i j a i k o n j u g a c i j a. U pisanju se, međutim, često nađu pravopisne greške:

i nj e k c i j a  i  k o nj u g a c i j a.

1+
Jotovanjehttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjige-krug.jpghttp://www.charolija.com/wp-content/uploads/2016/11/knjige-krug-200x194.jpgCharolijaGlasovne promeneijekavski izgovor,jotovanje,sonant jDo jotovanja je dolazilo kada se odmah iza suglasnika z, s, d, t, l, n, b, p, m, v, k, g i h nalazio suglasnik j. Tada su se na mestu navedenih glasova dobijali novi glasovi ili nove grupe glasova: z   s   d   t   l  ...Don't give up!

Comments

comments